Nyheter

Dags för container Lördag 28 september

Lördagen den 28 september mellan kl 8.00-14.00 kommer föreningen ha en container som medlemmar kan kasta skräp i.

Containern hämtas samma dag efter kl 14.00

Containern placeras på mittparkeringen.

OBS

Batterier, Elektronik, Färgburkar, Kemikalier, Däck och Trädgårdsavfall får INTE slängas i containern

Stora möbler skall sågas ner i beståndsdelar

Styrelsen