Fastighet

Ring vaktmästaren på Telefon 040-547062
E-post: 


Vid akuta fel efter arbetstid, kontakta styrelsen.

 

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet & Kabel-TV

OWNIT 
Telefon 08-525 07 300
Mån-Fre 08.00-22.00
Lör-Sön 10.00-19.00


E-post:  (svar inom 24 timmar)

 

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Telefon 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring